SYSTEMY OCHRONY I RENOWACJI FASAD
Systemy impregnacji, wzmacniania i pokryć ryglujących IPA

Fasady pełnią podwójną funkcję. Stanowią ochronną powierzchnię budynku i  jednocześnie nadają mu piękny wygląd. Powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby jak najdłużej pełniły obie te funkcje – skutecznej ochrony i atrakcyjnej estetyki. Winny być zaprojektowane tak, aby zapobiegać wnikaniu wody i zanieczyszczeń. Na koniec owinny też zapobiegać ucieczce ciepła i przenikaniu temperatur z zewnątrz. .

Osoby decydujące się na systemy impregnacji, wzmacniania  i pokryć ryglujących IPA trwale chronią nowe i stare budynki przed wilgocią , szkodami środowiskowymi oraz utratą substancji własnej budynku .

Naprawa

  • IPA Steinersatzmörtel – materiał do naprawy i odtwarzania starych cegieł i kamienia naturalnego
  • IPA Fugenmörtel – materiał  do naprawy fug cementowo-wapiennych, także obciążonych wysoleniami
  • IPA Fugenschlämmmörtel- materiał  do renowacji fasad z kamienia naturalnego

Ochrona

  • Hydrofobizacja mineralnych materiałów budowlanych, głównie kamienia naturalnego i starych murów
  • Wzmacnianie, względnie hydrofobizacja mineralnych matariałów budowlanych i fug cementowo-wapiennych
  • Środki grzybobójcze

IPA Steinersatz

Modyfikowana, mineralna, fabrycznie sucha zaprawa do renowacji ubytków, dziur, rys pożarowych, odspojeń itp. w murze ceglanym i w murze z kamienia naturalnego

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPA Fugenmörtel Z

Do naprawy i uzupełniania fug w murach ceglanych i murach z kamienia naturalnego bez obciążeń wysoleniami. Fabrycznie gotowa, sucha zaprawa na bazie cementu z grupy zapraw III do renowacji murów.

IPA Fugenmörtel TrK

Fabrycznie sucha, gotowa do użytku zaprawa na bazie wapna trasowego i cementu z grupy zapraw II/IIa, do renowacji murów z dużą zawartością siarczanów, w historycznych budowlach, kościołach, piwnicach.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPA Fugenschlämmmörtel

Do szlamującego fugowania konstrukcji z cegły, klinkieru oraz kamienia naturalnego i sztucznego w strefach ścian i strefach umiejscowionych w gruncie. Fabrycznie gotowa zaprawa sucha.

IPA DURIPAL KSE

DURIPAL KSE służy do wzmacniania kruchych, zwietrzałych, chropawych materiałów budowlanych takich jak cegła, piaskowiec, tynk, sztukaterie, freski. Preparat odznacza się zdolnością silnej penetracji podłoża, nie klei się przy twardnieniu, jest mineralny i odporny na kwasy, co powoduje, że spełnia wszystkie wymogi związane z renowacją kamienia naturalnego.

IPAPHOB W

IPAPHOB W jest bezrozpuszczalnikowym, 2-komponentowym koncentratem na bazie silanów i siloksanów, służącym do hydrofobizacji materiałów mineralnych. Transparentna wysoce skuteczna, hydrofobizująca impregnacja, szczególnie w przypadku podłoży silnie chłonnych.

IPAPHOB

IPAPHOB jest rozpuszczalnikowym, jednokomponentowym roztworem siloksanów służącym do impregnacji hydrofobizującej różnorakich materiałów budowlanych, takich jak beton, gazobeton, beton azbestowy, tynki, kamień naturalny i sztuczny, cegła i klinkier.

IPALAN BL

IPALAN BL jest transparentną, rozpuszczalnikową kombinacją siloksanowo-akrylową i służy do ochrony przed wodą fasad i elementów budowlanych wykonanych z betonu, murów ceglanych, tynków i chłonnych wyrobów z klinkieru .Chroni także przed niszczącymi wpływami czynników zawartych w powietrzu i procesami zaniku alkaliczności betonu. IPALAN BL jest stosowany szczególnie na powierzchniach z betonu surowego, np. tzw. betonu płukanego, gdzie struktura powierzchni musi być zachowana i równocześnie wymagana jest ochrona przed działaniem szkodliwych gazów.