Naprawy separatorów, instalacji do przechowywania i przeładunku chemikaliów, zbiorników
System IPA z atestem DIBT

Separatory oleju, benzyny lub tłuszczu to systemy oczyszczania ścieków, które podlegają ekstremalnym wymaganiom. System IPA do renowacji systemów separatorów został opracowany wspólnie z ekspertami i przetwórcami. Efekty działania produktów przeplatają się i zapewniają optymalny efekt.

System IPA do renowacji separatora, zbiornika i systemu LAU składa się z trzech etapów. Sanitacja separatora z kompletnym systemem IPA może być wykonana w ciągu jednego dnia.

System IPA do renowacji separatorów ma następującą strukturę:

IPANEX Stopfmörtel

Zaprawa uszczelniająca IPANEX to szybko wiążąca, pęczniejąca zaprawa cementowa do uszczelniania wnikania wody, nawet przy ciśnieniu wody
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

 

IPAPUR VM, VM1k
IPAPUR VM to dwuskładnikowa żywica poliuretanowa o niskiej lepkości, która tylko w kontakcie z wodą tworzy piankę, tworząc w ten sposób uszczelnienie w kształcie korka.
IPAPUR VM1k to jednoskładnikowa żywica poliuretanowa o niskiej lepkości, która tylko w kontakcie z wodą tworzy piankę, tworząc w ten sposób uszczelnienie w kształcie korka.
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH, KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPA Unimörtel Rapid
IPA Unimörtel Rapid to szybkowiążąca, niskoskurczowa zaprawa naprawcza na bazie cementu do stosowania w obszarach wilgotnych, do naprawy ubytków i tworzenia zaokrągleń na elementach betonowych.
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

 

IPA Unimörtel
IPA UNIMÖRTEL jest suchą zaprawą według DIN 18557 składającą się z cementu według DIN 1164, piasku, dodatków i dodatków. IPA UNIMÖRTEL ma ustalony czas otwarcia i jest mieszany tylko z wodą.
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPA Polyschicht®
Warstwa IPA poly to powłoka krzemianowa modyfikowana tworzywem sztucznym z atestem DIBT, odporna od ph=0 do ph=14 dla szybów kopułowych, separatorów, wanien zbiornikowych i systemów Lau zgodnie z WHG § 62
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPA Öko Cleaner
IPA Öko Cleaner to silnie alkaliczny, biodegradowalny koncentrat czyszczący do usuwania brudu, tłuszczu i osadów spiekanych oraz zanieczyszczeń olejowych ze wszystkich powierzchni odpornych na działanie zasad.
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH