Systemy do iniekcii
Prawidłowa naprawa pęknięć

Właściwa naprawa pęknięć jest obiecująca tylko wtedy, gdy znane są przyczyny powstawania pęknięć. Oprócz błędów planowania, złego wykonania, niewłaściwego użytkowania, przeciążenia statycznego itp., mogą wystąpić również pęknięcia spowodowane materiałem budowlanym.

Oto przyczyny pęknięcia m.in.:

  • Słaba jakość betonu, gniazda żwirowe, rozdrabnianie, przerwy w pracy podczas betonowania itp.
  • Niewłaściwe rozmieszczenie stali zbrojeniowej, niewystarczające przekroje elementów
  • Zmiany długości spowodowane naprężeniami termicznymi wywołanymi czynnikami atmosferycznymi: promieniowaniem słonecznym.
  • uszkodzenia spowodowane mrozem lub pożarem
  • Przeciążenia mechaniczne i dynamiczne od osiadań, przekroczenie ładowności, ruchu, trzęsień ziemi itp.

 

Pęknięcia należy naprawić w następujących sytuacjach:

  • w pomieszczeniu o normalnej wilgotności> 0,3 mm
  • na zewnątrz i w pomieszczeniach o dużej wilgotności> 0,2 mm
  • w warunkach stresu wodnego i w agresywnym środowisku> 0.1mm

SYSTEMY DO NAPRAWY PĘKNIĘĆ IPA

Zgodnie z normą DIN EN 1504-5 naprawa pęknięć może mieć różne cele. To z kolei oznacza, że dobór materiałów wtryskowych (materiał wypełniający) musi mieć najwyższy priorytet. Poprzez wstrzykiwanie pęknięć i defektów można osiągnąć następujące cele:

Zapobiegaj wnikaniu żrących mediów

IPAPUR IF
Pu-Injektionsharz zur elastischen, abdichtenden Injektion
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPAPUR IF NV100
PU-Injektionsharz sehr niedrigviskos zur elastischen, abdichtenden Injektion
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPAPUR IS
Injektionsharz zum Verkleben von Rissen und Hohlstellen im Beton und Mauerwerk
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPANEX VDMS Injektionsleim
Zementgebundenes, mineralisches Injektionsmaterial, Verdämmmörtelsuspension

IPA VM6 (Microfeinstzementsuspension)
Injektionsmaterial auf Basis von Feinstzementen

IPACRYL Gel Konzentrat
Modyfikowany dwuskładnikowy żel na bazie żywicy akrylowej o niskiej lepkości o doskonałych właściwościach wiązania wody, do uszczelniania przeciekających pęknięć, szczelin i spoin konstrukcyjnych

 

IPAPUR VM 1K
1 komp. Pianka iniekcyjna PU specjalnie do uszczelniania przeciekających rys w budownictwie i inżynierii lądowej, np. wnikanie wody, w budownictwie lądowym, do wypierania wody w przeciekających rysach i ubytkach.
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPAPUR VM
Aufschäumendes Injektionsharz zur Abdichtung von Rissen und
Hohlstellen mit Druckwasseranfall
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPAPUR VP
Aufschäumendes Injektionsharz zur Abdichtung von Rissen und Hohlstellen mit Druckwasseranfall
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPACRYL Gel Konzentrat
Injektionsharz zum Abdichten wasserführender Risse,
Fehlstellen und Bauwerksfugen

IPANOL IH
Injektions- und Mörtelharz besonders geeignet zum Einsatz im Feucht-, Nass-, und Unterwasserbereich
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPAPOX IH/E
Sehr niedrigviskoses Injektionsharz zur Verpressung und Abdichtung feinster auch feuchter Risse
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPAPOX IH/R
Schnellhärtendes Injektionsharz
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPAPOX IH/L
Injektions- und Mörtelharz zum kraftschlüssigen Verkleben von Rissen, zur Herstellung hochfester, schlagzäher Kunstharz- und ECC- Mörtel
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPAPUR IS
Injektionsharz zum Verkleben von Rissen und Hohlstellen im Beton und Mauerwerk.
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPA Injektionsmörtel VMQ
Hochsulfatbeständiger quellfähiger mineralischer Einpressmörtel mit wasserabweisenden Eigenschaften
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPA Injektionsmörtel THS
Mineralischer Einpressmörtel, hoch sulfatbeständig, für gipshaltiges Mauerwerk
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPA Injektionsmörtel VM3
Zementgebundenes Injektionsmaterial für Rissinjektion ab 3,0 mm Rissbreite
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPANEX VDMS Injektionsleim
Zementgebundenes, mineralisches Injektionsmaterial, Verdämmmörtelsuspension

IPA VM6 (Microfeinstzementsuspension)
werksgemischtes, zementgebundenes, Injektionsmaterial auf Basis von Feinstzementen.

IPA PM Pulver
Pulverkonzentrat zur Aufbereitung von Einpressmörteln und Injektionsleimen mit Zement, Kalk, Trass
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPAPUR IF
Pu-Injektionsharz zur elastischen, abdichtenden Injektion
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPAPUR IF NV100
PU-Injektionsharz sehr niedrigviskos zur elastischen, abdichtenden Injektion
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPA Injektionsmörtel VMQ
Hochsulfatbeständiger quellfähiger mineralischer Einpressmörtel mit wasserabweisenden Eigenschaften
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPA Injektionsmörtel THS
Mineralischer Einpressmörtel, hoch sulfatbeständig, für gipshaltiges Mauerwerk
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPA Injektionsmörtel VM3
Zementgebundenes Injektionsmaterial für Rissinjektion ab 3,0 mm Rissbreite
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPANEX VDMS Injektionsleim
Zementgebundenes, mineralisches Injektionsmaterial, Verdämmmörtelsuspension

IPA VM6 (Microfeinstzementsuspension)
werksgemischtes, zementgebundenes, Injektionsmaterial auf Basis von Feinstzementen.

IPA PM Pulver
Pulverkonzentrat zur Aufbereitung von Einpressmörteln und Injektionsleimen mit Zement, Kalk, Trass
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPAPOX FM/E
Lösemittelfreie, modifizierte, 2-
Komponenten-Epoxidharzkombination, die dauerelastisch
aushärtet.
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPA Injektschlauch

WTRYSK IPA PODŁOGOWY I WŁOSOWY

Ten rodzaj uszczelnienia należy zawsze wybierać, jeśli nie można zmienić wyglądu powierzchni materiału budowlanego lub jeśli podczas uszczelniania duże ilości wody przeniknęły przez elementy do wnętrza budynku.

Kurtyny iniekcyjne mogą być stosowane jako uszczelnienie płaskie lub częściowo do pęknięć, ubytków, połączeń, przejść lub spoin, poziomo lub pionowo. Służą one częściowo jako uzupełnienie późniejszego uszczelnienia wewnętrznego za pomocą mineralnych systemów uszczelniających.

W zależności od obciążenia wodą jako materiały do iniekcji można stosować krzemiany, cementy i odporne na wilgoć żele żywic akrylowych. Lepkość musi być dostosowana do wstrzykiwanego materiału budowlanego.

Podobnie dowód zgodności środowiskowej musi być zgodny z przepisami ustawowymi. W przypadku iniekcji powierzchniowych, w przypadku iniekcji punktowych można wykonać indywidualne kanały wiertnicze.

Siatkę i głębokość otworów należy ustalić w zależności od rozmieszczenia materiału i grubości elementu. W razie potrzeby np. B. w przypadku dużego przeciekania wody, złej sieci spoin lub spękanej powierzchni należy w razie potrzeby wykonać wstępną izolację zaprawą murarską. W kanałach wiertniczych można zamontować wiertarki, udary lub specjalne pakery.

IPACRYL GEL to niskolepki, modyfikowany dwuskładnikowy żel na bazie żywicy akrylowej na bazie żywic PMMA o doskonałych właściwościach wiązania wody.

 

IPA Silikat Injekt to płynne spoiwo na bazie krzemianu alkalicznego, którego czas reakcji można dostosować do 10-20 minut poprzez dodanie IPA Silikat Injekt Hardener C.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH