USZCZELNIENIA I HYDROIZOLACJA
Skuteczna ochrona przed wilgocią.

Niezwykle ważne jest, aby hydroizolacja budynków była wykonana tak, by były one skutecznie i trwale chronione przed wodą i wilgocią. W tym celu dostępne są różne materiały uszczelniające.

 

USZCZELNIANIE ZEWNĘTRZNE W NOWYCH I STARYCH BUDOWLACH

Aby możliwe było technicznie bezbłędne uszczelnienie zewnętrzne, należy wcześniej wyjaśnić kilka ważnych kwestii. Konstrukcje ścian i stropów muszą być sprawdzone pod kątem stabilności i zmienności obciążeń. Należy również wyjaśnić, czy wymagany jest odpływ wody i jakie opcje podłączenia są dla niego dostępne.

Uszczelnienia zewnętrzne przed napierającą wodą można wykonać tylko wtedy, gdy szczelne jest połączenie ściany  z wodoszczelną płytą podstawy – izolacja pozioma.

Grafika przedstawia hydroizolację piwnicy i wymagane do tego produkty.

Jednoskładnikowa masa bitumiczna składająca się ze zbrojonej włóknem, modyfikowanej plastycznie emulsji bitumicznej wypełnionej polistyrenem . Służy do wykonania elastycznej grubowarstwowej  hydroizolacji budynków  wg.  normy DIN 18195.
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Dwuskładnikowa masa bitumiczna składająca się ze zbrojonej włóknem, modyfikowanej plastycznie emulsji bitumicznej oraz składnika proszkowego. Służy  do wytwarzania trwałej, elastycznej grubowarstwowej hydroizolacji budynków  wg. normy DIN 18195.
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Elastyczna zaprawa uszczelniająca do hydroizolacji budynków, przykrywająca rysy . Produkt ma dopuszczenie generalnego nadzoru budowlanego Z-59.12-390.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Zaprawa do  napraw i uszczelniania o wysokiej odporności na siarczany wg. DIN 19573. Występują wersje z przyspieszonym lub opóźnionym czasem wiązaniem (wersja BTG).
Produkt ma ściśle określony czas wiązania  i jest mieszany  z wodą.
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPANEX® to niezawierająca chlorków, płynna domieszka  zapewniająca szczelność zaprawy i betonu poprzez eliminację efektu kapilarnego. Poprzez obniżenie współczynnika W/C przy jednoczesnej poprawie urabialności IPANEX znacząco podnosi jakość zaprawy i betonu. Zmniejszenie napięcia powierzchniowego wody zarobowej powoduje znaczny wzrost plastyczności i elastyczności betonu i jastrychu.
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

 

IPA Injektionsmörtel THS

Mineralna zaprawa iniekcyjna, bardzo odporna na siarczany,  także do murów zawierających gips.
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

 

IPA PM Pulver

Koncentrat proszkowy do sporżadzania zapraw i klejów iniekcyjnych, zawierający cement, wapno i wapno trasowe.
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

 

IPA JEKTIPAL

IPA JEKTIPAL jest płynem o niskiej lepkości na bazie stabilizowanych związków alkaliczno-krzemianowych o  właściwościach hydrofobowych do hydrofobowego krzemionkowania mineralnych materiałów budowlanych.

 

JEKTIPAL 2K

Dwuskładnikowa ciecz iniekcyjna do wykonania izolacji poziomej; działa  wzmacniająco na
budowle z kamienia.
Zużycie ok. 15-20 kg/m2 przekroju ściany.

 

JEKTIPAL SMK Konz.

Koncentrat mikroemulsji rozcieńczalny wodą w stosunku od 1:10 do 1:12 . Służy do wykonywania izolacji poziomych.
Zużycie po rozcieńczeniu ok. 16-24 kg/m² przekroju ściany.

 

JEKTIPAL EM 12

Wodny siloksan o niskiej lepkości. 2-komponentowy  materiał iniekcyjny służąćy do wykonywania bariery poziomej w naturalnym  piaskowcu.
Zużycie po rozcieńczeniu ok. 16-24 kg/m² przekroju ściany.

IPA DURIPAL jest gruntem – cieczą o niskiej lepkości na bazie rozpuszczalnych związków alkalicznokrzemianowych, o bardzo dobrej penetracji kapilarnej.
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPA Dichtungsschlämme jest cementowym materiałem powierzchniowym, penetrującym głęboko w izolowany materiał, służącym do uszczelniania przed wodą opadową, gruntową, spiętrzoną i działającą pod ciśnieniem. Spełnia wysokie wymogi estetyczne jako powłoka wykończeniowa. Szlam uszczelniający IPA Dichtungsschlämme jest odporny na działania mechaniczne i szczególnie odporny na agresywne czynniki zawarte w ściekach, wodzie opadowej i gruntowej.
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

USZCZELNIENIE WEWNĘTRZNE BUDOWLI PRZECIW WODZIE WYPŁYWAJĄCEJ POD CIŚNIENIEM I SPŁYWAJĄCEJ GRAWITACYJNIE.

Ponieważ często nie jest możliwe albo zbyt kosztowne odsłonięcie zewnętrznej strony muru, jedynym wyjściem jest  wykonanie  uszczelnienia wewnętrznego, znanego również jako uszczelnienie przeciw wilgoci negatywnej . Jako materiały uszczelniające stosuje się zazwyczaj produkty sztywne, wiązane cementem, ponieważ są one produktami bardzo mocno przylegającymi  do podłoża i nie zostają zerwane przez wypływającą pod ciśnieniem wodę.

Wilgoć – bariera pozioma

Innym ważnym powodem przenikania wilgoci do muru jest podciąganie kapilarne lub wnikanie wilgoci. Nie da się tego procesu zneutralizować samym tynkiem renowacyjnym. Problem występuje zwłaszcza w przypadku dużych grubości ścian lub ekstremalnego wnikania wilgoci. W tym przypadku wytworzenie bariery poziomej metodą iniekcji  jest bezpiecznym, sprawdzonym i trwałym rozwiązaniem.

W celu odcięcia wilgoci podciąganej proponujemy  materiały iniekcyne JEKTIPAL lub

JEKTIPAL ЕМ 12 ( iniekcja w  kamieniu naturalnym i piaskowcu).

W razie potrzeby możliwa jest także iniekcja materiałem mineralnym IРА Iпjеktiопsmöгtеl służącym do wypełniania pustych przestrzeni w celu uzyskania jednorodnej bryły konstrukcji.

JEKTIPAL to wodna kombinacja aktywnych składników  roztworów alkalicznych krzemianów i siloksanw, powodujących blokadę kapilar i ich hydrofobizację w przekroju muru.

Na wszystkich podłożach mineralnych możliwe jest zastosowanie cementowych systemów uszczelniających

(materiały uszczelniające lub tynki klimatyczne).

Jedynie w przypadku materiałów budowlanych zawierających gips, ze względu na możliwość wytrącania ettryngitu, należy podjąć specjalne zabiegi zaradcze.

Jeżeli pomieszczenia piwniczne mają być użytkowane w wysokim standardzie, należy rozważyć, uszczelnienie powierzchni poprzez zastosowanie izolacji termicznej lub tynku renowacyjnego.

System IPA do wewnętrznego uszczelniania elementów stykających się z gruntem składa się z następujących elementów:

DURIPAL
Alkaliczny roztwór krzemianowy do gruntowania i wstępnego zwilżania podłoży mineralnych, zapobiega transportowaniu szkodliwych  soli.
Zużycie przy dwukrotnej aplikacji  ok. 0,6 l/m²; przy jednokrotnym zanurzeniu ok. 0,4 l/m².
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

 

IPACID
Materiał przeznaczony do niszczenia glonów i grzybów – zużycie ok. 200 ml/m².
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPA Injektionsmörtel THS
Zaprawa mineralna do iniekcji na bazie wapna trasowego, wysokoodporna na siarczany, służąca do zamykania odwiertów i wypełniania ubytków.
Zużycie ok. 1,8 kg/dm3 ubytku.
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

 

IPA PM Pulver
Suchy proszek do sporządzania bezskurczowych zapraw, do wypełniania szerokich pęknięć i ubytków.
Zużycie ok. 1,7 kg/dm3 ubytku.
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

 

JEKTIPAL
Środek krzemionkujący na bazie silikatów i siloksanów, służący do wykonania izolacji poziomych metodą iniekcji do muru.
Zużycie ok. 15-20 kg/m² przekroju ściany.

 

JEKTIPAL 2K
Dwuskładnikowa ciecz iniekcyjna do tworzenia izolacji poziomej, działa również wzmacniająco na
budowle z kamienia.
Zużycie ok. 15-20 kg/m2 przekroju ściany.

 

JEKTIPAL SMK Konz.
Koncentrat mikroemulsji do sporządzania cieczy iniekcyjnych, na bazie stabilizowanych siloksanów, rozcieńczalny wodą w stosunku od 1:10 do 1:12 .
Zużycie po rozcieńczeniu ok. 16-24 kg/m² przekroju ściany.

 

JEKTIPAL EM 12
Wodny siloksan o niskiej lepkości, 2-komp. materiał iniekcyjny służący do wykonywania izolacji poziomych w naturalnym  piaskowcu.
Zużycie po rozcieńczeniu ok. 16-24 kg/m² przekroju ściany.

IPA Dichtschlämme
Cementowy, cienkowarstwowy uszczelniacz powierzchniowy służący do uszczelniania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych.
Zużycie ok. 3-6 kg/m² w zależności od zastosowania.
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

 

IPA Unimörtel
Zaprawa o wysokiej odporności na siarczany służąca do  napraw, uszczelniania i powlekania, wg. DIN 19573 z przyspieszonym lub opóźnionym czasem wiązania (wersja BTG).
Materiał ma ustalony czas wiązania i jest mieszany z wodą.
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

 

IPA Sperrputz
Tynk  do uszczelniania powierzchni pionowych i poziomych wewnątrz i na zewnątrz budynku.
Zużycie ok. 20 kg/m² na cm grubości tynku.
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPA Haftgrund
Grunt i obrzutka do wszystkich systemów tynków renowacyjnych IPA; materiał obrabialny maszynowo.
Zużycie przy aplikacji w siatce: ok. 4 kg/m²; aplikacja przy pełnym kryciu: ok. 8 kg/m².
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

 

IPA E64 Porengrundputz
Materiał do wyrównywania nierówności w murze, dodatek przy renowacji zasolonych murów,  tworzy  strefę buforową dla soli . Zaprawa termoizolacyjna dla wilgotnych murów; istnieje możliwość aplikacji  maszynowej.
Zużycie ok. 10 kg/m2 na cm. grubości tynku.
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPA san Sanierputz weiß
Hydrofobowy, otwarty dyfuzyjnie tynk renowacyjny na bazie wapna i cementu, do aplikacji na wilgotne, zasolone mury.
Zużycie ok. 13 kg/m² na cm grubości tynku.
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

 

IPA E 64 Sanierputz weiß
Hydrofobowy, dyfuzyjnie otwarty tynk renowacyjny na bazie cementu i wapna, do aplikacji na  mury wilgotne i  zasolone;  przystosowany do aplikacji  maszynowej.
Ziarno szare: 0,3 mm; białe: 0-1,2 mm.
Zużycie ok. 12 kg/m² i 1 cm grubości tynku.

 

IPA E 64 Sanierputz grau
Hydrofobowy, otwarty dyfuzyjnie tynk renowacyjny na bazie cementu i wapna,  do aplikacji na mury wilgotne i zasolone; przystosowany do aplikacji  maszynowej.
Ziarno szare: 0-1,2 mm.
Zużycie ok. 12 kg/m² i 1 cm grubości tynku.

 

IPA Sanier- und Dämmputz UL
Gotowa do użycia sucha zaprawa w kolorze złamanej bieli, do sporządzania hydrofobowych, dyfuzyjnie otwartych i termoizolujących tynków do renowacji starych budynków.
Zużycie ok. 6,5 kg/m² i 1 cm grubości warstwy.
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPA san Feinputz weiß
Sucha zaprawa do tynków wykończeniowych, gładkich i strukturalnych, przeznaczona do aplikacji na powierzchniach  wewnętrznych  i zewnętrznych.
Tynk wykończeniowy IPA San Feinputz weiß służy do wykonywania wysokiej jakości powierzchni tynkarskich, na prawie wszystkich podłożach mineralnych z grupy zapraw PII i PIII.

Zużycie ok. 3 kg/m² przy grubości tynku 2 mm.
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPASAN Klimaplatte
Płyty klimatyczne z pianki mineralnej o niskiej gęstości, oprócz doskonałej szczelności polepszają właściwości termoizolacyjne; niepalne – brak niebezpiecznego odgazowania nawet w przypadku bezpośredniego pożaru.
Dostępne w grubościach 50, 60 i 80 mm.

 

IPA Klebemörtel
Łatwy w obróbce, materiał klejący rozprowadzany na całej powierzchni płyty klimatycznej .
Zużycie ok. 8 kg/m².

USZCZELNIENIE IPA ELASTIKSCHLÄMME POD ASFALTEM

Asfalt lany jest często stosowany jako podłoże w basenach, garażach i piwnicach magazynowych. W celu ochrony podłoża betonowego przed mogącymi do niego wnikać zanieczyszczeniami z asfaltu.  IPA ELASTIKSCHLÄMME stosujemy  jako elastyczne uszczelnienie pod asfaltem lanym.

  • ma wysoką przyczepność i twardnieje bez kurczenia się i tworzenia rys
  • może przekrywać rysy dzięki zdolności do zginania i rozciągania
  • jest zatwierdzony przez władze budowlane i jest monitorowany zewnętrznie przez TÜV Süd
  • jest nieprzepuszczalny dla wody
  • jest odporny na olej transformatorowy i lekki olej opałowy i nadaje się jako powłoka WHG

Posiada atest generalny nadzoru budowlanego: Z-59.12-390 jako system powłokowy do wanien ociekowych, łapaczy i powierzchni z betonu w systemach magazynowania, napełniania i przeładunku cieczy niebezpiecznych dla wód gruntowych.

Produkt dwuskładnikowy składający się z: suchego składnika mineralnej zaprawy oraz bezrozpuszczalnikowego składnika płynnego do zarabiania.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH