POSADZKI DLA PRZEMYSŁU I RZEMIOSŁA
Ochrona powierzchni w handlu i przemyśle

Powłoka jest  jednym ze środków ochrony powierzchniowej, które w sposób nieprzerwany i spójny prowadzą do utworzenia na powierzchni betonu warstw  chroniących i zamykających pory. Powłoki wymagają co najmniej jednego gruntowania, a w przypadku występowania większych porów, nierówności i pustek dodatkowo również szpachlowania.

W zależności od zastosowania stawia się nawierzchniom określone wymagania:

 • wysoka przepuszczalność dyfuzyjna dla pary wodnej i wysoki opór dyfuzujny dla CO₂
 • wytrzymałość termiczna ( zgodnie z ZTV-BEL-B  )
 • dobra przyczepność
 • chemoodporność
 • dobre odprowadzanie ładunków elektrostatycznych
 • możliwość łatwego utrzymywamia w czystości
 • zdolność przykrywania rys
 • wysoka wytrzymałość na ścieranie

Kombinacje wymienionych właściwości stanowią przedmiot wymagań osiąganych poprzez różne systemy powłok i regulowanych przez normy, i szczegółowe przepisy, np. przepisy o ochronie wód lub dotyczące obszarów magazynowania, przeładunków i dystrybucji chemikaliów.

W takich okolicznościach jest często wymagane, aby powłoki charakteryzowały się dobrym przykrywaniem rys, chemoodpornością i odprowadzaniem ładunków elektrostatycznych.

ZALECANY SPOSÓB POSTĘPOWANIA JEST NASTĘPUJĄCY

Gruntowanie nie jest same w sobie zabiegiem ochronnym. Jest czynnością przygotowawczą do właściwego powlekania i pełni wieloraką, ważną funkcję:

 • zamknięcie porów i uniemożliwienie przenikania  substancji wiążących z warstw następnych
 • umocnienie podłoża
 • zwiększenie przyczepności właściwej powłoki do podłoża
 • izolacja właściwej powłoki od  przenikających  od strony podłoża wilgoci, powietrza bądź alkaliów

Przy nierównych i/lub szorstkich nawierzchniach i podłożach z pustkami i gniazdami żwirowymi powinno stosować się zabieg   szpachlowania . Dla powłok mających przykrywać rysy szpachlowanie jest niezbędne w celu wytworzenia powłoki o jednakowej grubości i uzyskania w ten sposób efektu  przykrycia rys.

Właściwość powłok, polegająca na zdolności przykrywania rys, może być dodatkowo polepszona przez ich uelastycznienie i zwiększanie grubości. Powłoki mogą też być zbrojone włóknami poliestrowymi lub szklanymi bądź wtapianiem siatek z włókna szklanego.

Powłoki o dużej wytrzymałości na obciążenia mechaniczne i chemiczne wykonywane są do grubości 5 mm, przy czym mogą one, w przeciwieństwie do warstw cienkopowłokowych, być mieszane dodatkowo z różnymi wypełnieniami, np. z piaskiem kwarcowym.

PALETA PRODUKTÓW IPA OFERUJE SYSTEMY POWŁOK ZE SPECYFICZNYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI:

SYSTEMY JASTRYCHÓW CEMENTOWYCH

IPA Mörtel Fussboden MF5
Modyfikowana tworzywami sztucznymi, wiązana cementem zaprawa do cienkowarstwowego powlekania posadzek
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPA Mörtel Fussboden MF10
Modyfikowana tworzywami sztucznymi, wiązana cementem zaprawa do powlekania posadzek
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPA Mörtel Fussboden MF20
Modyfikowana tworzywami sztucznymi, wiązana cementem zaprawa do powlekania posadzek
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPA Liquid ph+
Dyspersja tworzyw sztucznych dla ulepszenia zapraw mineralnych
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPA Mörtel Haftbrücke HB
Wiązany cementem szlam sczepny na podłoża mineralne
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

POWŁOKI DLA RZEMIOSŁA I PRZEMYSŁU

IPAPOX FB
Powłoka epoksydowa do sporządzania wysoce wytrzymałych na ścieranie i działanie chemikaliów
grubych powłok żywicznych
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPAPUR GB
Wydajna, masywna, gęstoelastyczna, rozlewna powłoka posadzkowa PU
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

 

POWŁOKI DLA OBSZARU WYTWARZANIA, MAGAZYNOWANIA I HANDLU ŻYWNOŚCIĄ

IPAPOX B/TR

 

POWŁOKI DO USZCZELNIA MOSTÓW

IPANOL IH
Żywica iniekcyjna odpowiednia do tworzenia zaprawy żywicznej. Służy do sklejania iniekcyjnego rys i tworzenia wysokiej wytrzymałości odpornego na uderzenia jastrychu i zapraw ECC.
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPA PU Flüssigfolie
Przykrywające rysy uszczelnienie do powlekania betonu
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

 

POWŁOKI O WYSOKIEJ CHEMOODPORNOŚCI

IPA Polyschicht®
Odprowadzający ładunki elekrostatyczne, modyfikowany tworzywami sztucznymi
polimer silikatowy z dopuszczeniem DIBT
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPA Polyschicht 3k
Powłoka na bazie polimerów i krzemianów
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPAPOX EW
Chemoodporna powłoka na bazie żywic epoksydowych
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPAPOX EW/HT
Primer epoksydowy i laminat
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

 

POWŁOKI ZE ZDOLNOŚCIĄ PRZYKRYWANIA RYS

IPA PU Flüssigfolie
Przykrywające rysy uszczelnienie do powlekania betonu
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPAPUR Einbettschicht
Wydajna,mocna, gęstoelastyczna powłoka posadzkowa PU
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

 

POWŁOKI ZE ZDOLNOŚCIĄ DO ODPROWADZANIA ŁADUNKÓW ELEKTROSTATYCZNYCH

IPAPOX EW
Chemoodporne powłoka na bazie żywic epoksydowych
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPA Polyschicht®
Odprowadzający ładunki elekrostatyczne, modyfikowany tworzywami sztucznymi polimer silikatowy z dopuszczeniem DIBT
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

 

POWŁOKI DEKORACYJNE

IPAPOX FB
Zaprawa EP do sporządzania wysoce wytrzymałych na ścieranie i działanie chemikaliów
grubych powłok żywicznych
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

IPAPUR GB
Wydajna, masywna, gęstoelastyczna, rozlewna powłoka posadzkowa PU
KARTA DANYCH TECHNICZNYCH